2011. augusztus 3., szerda

A természet irónja

A természet irónjának címoldala (1844)

William Henry Fox Talbot A természet irónja vagy A természet ceruzája (The Pencil of Nature) című műve volt az első kereskedelmi forgalomba szánt kiadvány, melyben fotográfiák szerepeltek illusztrációként. Az 1844. júniusa és 1846. áprilisa között hat füzetben 150 példányban kiadott műben az általa kifejlesztett pozitív-negatív eljárás történetét és annak eredményeit  mutatta be.

A mű címét Talbot a The Literary Gazette 1839. februári számának egyik, a dagerrotíp eljárást ismertető cikkéből kölcsönözte. A korabeli nyomdatechnika nem volt alkalmas képek nyomtatására, ezért a könyv oldalaira eredeti talbotíp (kalotíp) felvételeket illesztettek be. A fényképek sokszorosíthatósága Talbot fotográfia eljárásának egyik nagy előnye volt, szemben az akkoriban népszerűségnek örvendő, de egyedi dagerrotípiákkal. A nyomdai munkálatokat Talbot nyomdája, az angliai Reading Establishment látta el. A füzetek a londoni Longman, Brown, Green & Longmans kiadó gondozásában jelentek meg.

II. kép (Párizsi körutak képe)

„A jelen mű képei kizárólag a Fény behatására nyomtatódtak, a művész rajzeszközének bármiféle segítsége nélkül. Ezek nap-fényképek és nem metszetek utánzatai, ahogyan néhányan elképzelik.” – áll a kiadvány mottójában. Talbot tisztában volt azzal, hogy akkoriban a fotográfiák még újdonságnak számítottak, ezért igyekezett némi útmutatással is szolgálni: „Ezeket a természet keze hozza létre; ami még kívánatos finomságuk és a kivitelük tökéletesítését illetően, az főként abból az akaratból ered, hogy kellőképpen megismerjük a természet törvényeit.” Az első füzet bevezetőjében eljárásának történetét mutatta be, melyet az általa készített fényképek követtek. A közzétett 24 talbotípiához rövid szövegeket, megjegyzést fűzött: leírást a képekről, készítésük körülményeiről és módjáról. A képek között találunk épületfotókat, tájképeket, csendéleteket, csoportképeket és tárgyfotókat, sőt reprodukciókat is: mind a fotográfiák széleskörű alkalmazhatóságát prezentálják. Egy-egy füzetben 3-7 fénykép szerepelt.  Közülük érdemes kiemelni a VI. számot viselő Nyitott ajtó című képet, ami Talbot művészi érzékének egyik szemléletes bizonyítéka.

III. kép (Porcelánok)

 Talbot további 26 fotográfiát tervezett még megjelentetni, azonban a kiadvány anyagilag nem volt sikeres, így műve befejezetlen maradt. A IV. rész kiadása után 1845 őszén jelent meg Talbot második könyve a Nap(fény)-képek Skóciából, melyben skóciai utazása során készült 23 kalotípiát mutatott be. Egészen 1977-ig A természet irónját tekintették az első fotókkal illusztrált könyvnek, de mára ismert egy még korábbi mű: John Walter Dokumentum, amely C. M. W.-ről készült a halálos ágyán című írása, mely nővérének Cathrine M.-nek állított emléket. Ebben egy, az elhunytat ábrázoló talbotíp portré szerepelt.

VI. kép (Nyitott ajtó)

Mára mindössze 15 eredeti példány maradt fenn Talbot könyvéből, kettő a rochesteri The Richard and Ronay Menschel Libary-ben található. A mű elektronikus változata a Project Gutenberg weboldalon tekinthető meg.